Disclaimer

Disclaimer voor www.asselyn.nl

Credo Integrale Planontwikkeling BV (Kamer van Koophandel: 10034012), hierna te noemen Credo, verleent u hierbij toegang tot www.asselyn.nl (“de website”) publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Credo behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Credo spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Credo.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Credo nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.